top of page

Wanneer u als particulier (ver)bouwplannen of schade heeft, komen daar een hoop zaken bij kijken. Denk aan vergunningen aanvragen, het maken van (technische) tekeningen en het uitvoeren van controles.  De eisen en voorwaarden die worden gesteld aan de bouw zijn in veel gevallen lastig te ontcijferen. Wij helpen u graag door het doolhof van bouwkundige regelgevingen en bepalingen.

Een goede constructeur  maakt slimme ontwerpen. Zo’n ontwerp kan op lange termijn veel geld schelen in de bouwkosten en een besparing opleveren van de overige kosten. Bijvoorbeeld doordat er efficient kan worden omgegaan met kilo's staalgebruik, beton, wapeningshoeveelheden, paallengtes en aantallen.  

  'Een goede constructeur verdient zichzelf dubbel en dwars terug. We stellen uw belang centraal en waken voor onnodige kosten.'


Constructieve berekeningen & tekeningen 

Voor alle soorten bouwwerken. Van woonhuis verbouwing t/m skyliner of XXL DC in hout / staal / beton / prefabbeton.

Renovatie en restauraties 

O.a. monumenten, woningen, kerken, kloosters.

Second opinions

Vertrouwt u het advies niet? Laat ons een onafhankelijk advies geven.

Schadegevallen 

O.a. gescheurde gevels, verzakkingen, scheefzakkingen.

Constructieve & bouwkundige 
keuringen/inspecties

O.a. water (accumulatie) en sneeuwophoping, extreme beweging, veiligheid van het pand en/of het gebruik ervan.

Bouwadvies & bouwbegeleiding

Uitvoering op de voet volgen zodat gemaakt wordt wat ontworpen is.

Beheer en onderhoud

Stand zekerheid gebouwen en woningen.

Duidelijke afspraken over de werkzaamheden en prijzen vinden wij erg belangrijk. Wij doen er alles aan om uw opdracht naar volle tevredenheid uit te voeren.

  1. U heeft een vraag waar u een constructeur bij nodig heeft? Neem contact met ons op.

  2. Nadat u uw vraag aan ons heeft voorgelegd, maken wij een passende offerte. In sommige gevallen is het nodig een locatiebezoek in te plannen voordat er een offerte kan worden gemaakt. Wij laten u vooraf weten wat de kosten hiervoor bedragen. Het ons toesturen van foto’s van de situatie waar u advies over wilt kan hierin soms ook een uitkomst bieden.

  3. Bij akkoord op de offerte wordt het proces in gang gezet.

  4. De constructeur gaat aan de slag en stelt een keurig indiendocument op voor de bouwvergunning.

  5. De technisch tekenaar verwerkt de gegevens van de constructeur in een tekening. Deze tekening wordt gecontroleerd om hem vervolgens definitief te maken.

  6. De documenten worden geleverd en opgeslagen in ons archief, zodat ze later beschikbaar zijn bij eventuele aanpassingen of uitbreidingen.  

  7. Mocht u begeleiding wensen bij het aanvragen van vergunningen etc., helpen wij u hier graag bij. 

  'Niks te veel en gaat door tot het doel behaald is. Iedereen wordt overtuigd en twijfels van constructieve aard worden weggenomen.'


 - particulier, Bavel

bottom of page