top of page

Voor onze zakelijke klanten streeft AMB naar optimalisatie van het bouwproces en gaat voor een langetermijnvisie. Wij brengen efficiëntie in een ontwerp waardoor er later in het bouwproces flink bespaard kan worden op materiaal- en bouwkosten. De kunst is precies de goede balans te vinden tussen efficiëntie, veiligheid en kwaliteit.

 

Met meer dan 45 jaar ervaring is AMB specialist op het gebied van corrosie in zwembaden, binnenstedelijke hangverlichting, (supervlakke) vloeren, ontwerp vloeren van distributiecentra, economisch en efficiënt staal berekenen, economisch en efficiënt (aantal, lengte) palenplan distributiecentrum berekenen, opslaggebouwen (PGS), utiliteitsbouw, openbare gebouwen, parkeergarages, industriebouw, monumentenzorg en zorggebouwen. 

Projectmanagement. Ontzorgen is een belangrijk onderdeel van ons werk en doen we maar al te graag. We werken samen met projectpartners om u vanaf de beleidsfase tot aan de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en beheerfase te ontzorgen. Projectpartners zetten we in en sturen we vanuit één centraal punt aan. Hierdoor zorgen we voor een goede samenwerking tussen alle partijen waarbij we de kwaliteit bewaken en we doen wat we beloven: afspraak is afspraak! 

  'De werkwijze van AMB is praktisch en gericht op opdrachtgever en klant, waarbij wordt gezocht naar de meest optimale constructie binnen de door de ontwerpende partij geschetste uitgangspunten. 

AMB is bekend met de laatste ontwikkelingen op gebied van regelgeving en heeft  ook oog voor de bouwkosten. De gemaakte afspraken en deadlines worden            nagekomen.'


 - Designlogic BV, Helmond

Constructieve berekeningen & tekeningen 

Voor alle soorten bouwwerken. Van woonhuis verbouwing t/m skyliner of XXL DC in hout / staal / beton / prefabbeton.

Renovatie en restauraties 

O.a. monumenten, woningen, kerken, kloosters.

Second opinions

Vertrouwt u het advies niet? Laat ons een onafhankelijk advies geven.

Schadegevallen 

O.a. gescheurde gevels, verzakkingen, scheefzakkingen.

Constructieve & bouwkundige 
keuringen/inspecties

O.a. water (accumulatie) en sneeuwophoping, extreme beweging, veiligheid van het pand en/of het gebruik ervan.

Corrosie inspecties 

(I.v.m. chloordampen water) o.a. zwembaden, sauna’s, wellness. 

Corrosie Industriële gebouw inspecties  

(Bouwkundig/constructief) op veiligheid voor uw panden en personeel.

Infrastructurele werken

O.a. hangverlichting/reclame uitingen/hekwerken/weegbruggen.

Bouwadvies & bouwbegeleiding

Uitvoering op de voet volgen zodat gemaakt wordt wat ontworpen is.

Beheer en onderhoud

Onderhoudskeuringen silo’s, stand zekerheid gebouwen en woningen.

  'De samenwerking met AMB is soepel en vlekkeloos verlopen. Dat heeft waarschijnlijk de oorsprong in de jarenlange werkrelatie die ik met AMB onderhoud. We weten wat we aan    elkaar hebben en van elkaar (kunnen)                   verwachten.'


 - DENC, Tilburg

bottom of page