top of page

Corrosie inspecties in zwembaden van levensbelang

U zult misschien denken, een corrosie inspectie in zwembaden van levensbelang? Is dat niet wat overdreven? Nee, corrosie inspecties voorkomen ongelukken en zijn zelfs verplicht. Per 1 juli 2016 heeft minister Blok een toevoeging gegeven aan het bouwbesluit. AMB Ingenieurs vindt het daarom belangrijk u meer over dit onderwerp te vertellen.

Wat is corrosie?


Allereerst is het belangrijk uit de leggen wat corrosie nu eigenlijk precies is. Het is namelijk geen roest zoals velen denken. Corrosie is een breed begrip. Het is een aantasting van materialen (metaal) door een chemische reactie. Bij roest gebeurt dit aan het oppervlak van ijzer of staal als gevolg van een reactie van het oppervlak met luchtzuurstof in aanwezigheid van vocht of water. Hierdoor staat een bruine laag van het ijzeroxide/ijzerhydroxide(=roest). Er bestaan verschillende soorten corrosie. De corrosie waar wij het in dit geval over hebben noemt men spanningscorrosie. Spanningscorrosie is een scheur vormende corrosievorm in bepaalde metalen als gevolg van de werking tussen metaal, milieu en een mechanische belasting (trekspanning bij montage). Spanningscorrosie kan in praktisch alle metalen optreden.

Het bekendste voorbeeld van scheur vormende spanningscorrosie is chloride spanningscorrosie in roestvaststaal.


Dit treedt op wanneer wordt voldaan aan de volgende 3 zaken:

1. Aanwezigheid van chloride in het water. Dit hoeft niet veel te zijn. Leidingwater met 50 mg/liter is genoeg.

2. Een temperatuur hoger dan 50-60 °C

3. Aanwezigheid trekspanningen in het onderdeel.


Door chloordampen worden RVS-soorten aangetast. RVS wordt in de volksmond nog vaak roestvrijstaal genoemd. Alleen is het niet roestvrij zoals velen van ons denken. Het gevaar bij RVS is het feit dat het vaak op het eerste gezicht niet lijkt te roesten. Waardoor men denkt dat het in perfecte staat blijft terwijl wij proefondervindelijk hebben mogen vaststellen dat een visueel perfecte bout nog maar een rest sterkte had van 8 %. Toch wordt RVS helaas nog vaak toepast in zwembaden. Het is gebleken dat het door chloordampen en hoge temperatuur gevoelig is voor corrosie. Vaak zien we dat verbindingen zoals verlichting, plafonds, luidsprekers etc. in zwemaccommodaties bevestigd worden met standaard RVS-materiaal.


RVS bevestigingsmiddelen in de zwembadatmosfeer zijn verboden en sinds 1 januari 2017 moeten zwembaden kunnen aantonen dat deze materialen vervangen zijn door deugdelijke materialen.


Levensgevaarlijke gevolgen


Dat we het hierbij over serieuze risico’s hebben blijkt wel uit het feit dat er diverse ongelukken zijn gebeurd in zwembaden welke te maken hebben met corrosie vorming waar niet tijdig ingegrepen is.


Om de ernst van de risico’s aan te duiden hieronder een aantal voorbeelden van situaties welke voorgevallen zijn.


- Een dodelijk ongeval door een vallende geluidsbox welke op een baby is neergekomen.

- Plafond wat naar beneden is gevallen.

- Een vallend sportscherm welke op een haar na geen mensen heeft geraakt.

- Een lamp die naar beneden komt.


Het zijn ongelukken die voorkomen moeten worden. Je wilt als bezoeker ontspannen en zonder enige vorm van angst kunnen verblijven in de accommodatie.

Sinds het ongeval met dodelijke afloop is er achter de schermen veel gebeurd en veranderd. Per 1 juli 2016 dient elk binnenzwembad in Nederland in het bezit te zijn van een inventarisatie van alle bevestigingsmiddelen in de zwemzaal en aansluitende ruimtes waar een zwembadatmosfeer kan heersen. Helaas blijkt dat dit niet overal op orde is en er onvoldoende wordt geïnspecteerd.

Partnersamenwerking


AMB Ingenieurs voert al jaren dergelijke corrosie inspecties/keuringen uit in chloorhoudende accommodaties. We doen dit in de vorm van een partnersamenwerking en voeren de inspecties uit met een vaste groep mensen. De inspectie wordt uitgevoerd door een bouwkundig- en een constructieve materiaal specialist. Daarbij wordt een 4 ogen principe gehanteerd. Dit houdt in dat er altijd meerdere personen tegelijk inspecteren zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Door deze jarenlange samenwerking en opgebouwde ervaring zijn we goed op elkaar ingespeeld en weten we wat we doen. Door diverse testcases hebben we meer inzicht gekregen in materiaal afbreuk. Hierdoor kunnen we nog gerichter de benodigde materiaal kwaliteiten adviseren om de veiligheid tot de volgende inspectie te kunnen garanderen. De inspectie draagt daarnaast bij aan de duurzaamheid van de accommodatie.

Inspectie dag


De accommodatie wordt normaliter 1 dag gesloten en op deze dag vindt de gehele inspectie plaats. Er worden diverse materialen ingezet om de inspectie uit te voeren. O.a. steigers (opgebouwd in het zwemwater), diverse type hoogwerkers etc.

Op de gehele locatie waar een chlooromgeving heerst worden de bevestigingsmiddelen geïnspecteerd. Dit geldt voor bevestigingsmiddelen in de kleedruimten, in en om het water en boven de plafond afwerking. Elk verschillend soort bevestigingsmiddel wordt beoordeeld. Een en ander conform TNO rapportage.


Rapportage


De inspectie en materiaal selectie wordt conform de MIS-richtlijn uitgevoerd onder onze eigen licentie en TNO rapport. Waarbij wij gebruik maken van de Risc Based inspection oftewel de RBI methode. Hierbij wordt door middel van kleuren -gewichtigheid- gegeven aan de onderdelen. Wij gebruiken deze wereldwijd toegepaste methode als

ondersteuning voor ons deskundig oordeel. De rapportage wordt tezamen met Ed Controls (kwaliteitsborging systeem) verwerkt. Dit zorgt voor een overzichtelijk rapport naar de opdrachtgever toe. Om de opdrachtgever volledig te ontzorgen kunnen wij de opvolging en eindoplevering verzorgen. Dit doen wij met behulp van het Ed Control systeem waarbij wij de aannemer middels foto’s/certificaten aan laten tonen dat het gebrek verholpen is alvorens wij hem vrij geven in het systeem. Alleen door een eindoplevering te coördineren kan de opdrachtgever volledig ontzorgt worden.


Compleet ontzorgen, dat is waar AMB ingenieurs voor staat.


Wij willen de eindverantwoordelijken van de zwembaden erop attenderen alert te zijn. Laat tijdig een inspectie uitvoeren of betrek tijdig een materiaal specialist in het voorontwerp bij een nieuwbouw accommodatie. Voorkomen is beter dan genezen.

Wij adviseren om 1 keer per jaar een inspectie uit te laten voeren. Zo kunnen ongelukken voorkomen worden. Iedereen moet veilig en met een gerust hart kunnen zwemmen en in de accommodatie verblijven. Corrosie inspecties in chloorhoudende accommodaties zijn echt van levensbelang!


Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passend advies of meer informatie. Telefoonnummer: 013-5439490 Mail: kim@AMB-ingenieurs.nl


Kijk ook eens op onze projecten-pagina voor een indruk van onze corrosie inspecties op locatie.


 


Comments


bottom of page