top of page

Een constructieve check vóór het plaatsen van zonnepanelen?

Bijgewerkt op: 6 dagen geleden

Zonnepanelen. Pakweg 20 jaar geleden bestonden ze nog niet en had men hier nog nooit van gehoord. De laatste jaren is het een trend om te verduurzamen, energie te besparen en steeds milieuvriendelijker te leven. Men is op zoek naar allerlei initiatieven om dit te realiseren.Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een (bestaand) pand is iets wat sinds een aantal jaren veelvuldig wordt gedaan. In het ontwerp van de oudere gebouwen is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele reserve voor de extra ballast van zonnepanelen op het dak. Een constructeur zorgt voor een kwalitatief, efficiënt en economisch slim constructief ontwerp van een gebouw. Er worden dus geen extra kilo’s meegerekend welke niet daadwerkelijk gebruikt worden daar dit zorgt voor onnodige (hoge) extra kosten. De constructeur is er om ervoor te zorgen dat een gebouw op een veilige maar ook efficiënte manier ontworpen wordt.

 

Bij een nieuw gebouw kan er in het ontwerp al rekening worden gehouden met het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Wanneer het een bestaand pand betreft is onderzoek noodzakelijk om na te gaan of het dak sterk genoeg is om de zonnepanelen te dragen. Indien het dak niet sterk genoeg blijkt te zijn, kan er gekeken worden naar het versterken van de bestaande dakconstructie.Als ingenieursbureau kunnen wij toetsen of het dak de extra ballast van de zonnepanelen kan dragen. We krijgen hier dan ook veel aanvragen voor. Door deze toetsing uit te laten voeren voorkom je problemen achteraf. Een dak voorzien van zonnepanelen dient bijvoorbeeld ook de draaglast met een pak sneeuw aan te kunnen. Daarnaast zal de constructie van het pand bestand moeten zijn tegen het extra gewicht.

 

Staaldaken bestaan uit lichte constructies waardoor de kans bestaat dat het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk is. Helaas komt het voor dat er niet of te laat gecontroleerd wordt waardoor er problemen kunnen ontstaan met een gebouw; te veel vervorming van een dak, afwatering die niet meer werkt.

 

Daarnaast is het van belang te weten waar de zonnepanelen op het dak komen te liggen. Is dit op een lokaal deel van het dak of in zijn geheel. Ook de legrichting is van belang. Voor de efficiëntie van de panelen zelf is het van belang dat de naar de zon gericht zijn echter constructief kan dit anders zijn. De verdeling van de panelen over meerdere dakplaten is van belang i.v.m. het gewicht.

 


We hebben in het verleden situaties gezien waarbij zonnepanelen niet juist geplaatst zijn en er plafondplaten naar beneden zijn gevallen. Dit kan gebeuren wanneer panelen niet gelijkmatig over de dakconstructie verdeeld worden. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de dakplaten niet allemaal dezelfde vervorming ondergaan en er daardoor dus plafondplaten loskomen.

 

Wij merken in de markt dat zonnepaneel leveranciers niet weten wat er allemaal mis kan gaan als zonnepanelen niet op de juiste manier geplaatst worden. Zij hebben weinig tot geen constructieve ervaring. Een constructeur is ervoor om te toetsen of er zonnepanelen op het dak geplaatst mogen worden en op welke manier dit mogelijk is of met welke aanpassingen alsnog panelen geplaatst kunnen worden.

Doordat er veel aanhoudende problemen waren wat betreft de kwaliteit van de zonnestroominstallaties is in 2019 de inspectieregeling Scope 12 in het leven geroepen. De slechte kwaliteit zorgt ervoor dat het brandrisico groter is. Met de Scope 12 inspectie wordt dit risico tot een minimum beperkt en kan de veiligheid van de zonnestroominstallatie gewaarborgd worden. Daarnaast wordt de Scope 12 keuring vaak verplicht gesteld door verzekeraars bij installaties met meer dan 40 panelen.

 

Vergeet ook niet de staat van het dak te laten controleren alvorens de zonnepanelen geplaatst worden. Zonnepanelen gaan tot 25 jaar mee. Al die tijd is het niet mogelijk het dak te vervangen en is het lastig lekkages te herstellen.

 

Comments


bottom of page