top of page

Zijn stadions en andere openbare gebouwen veilig?


We hebben vorig jaar allemaal wel het nieuws vernomen van de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion op 10 augustus. Er was op het moment van de instorting niemand aanwezig in het stadion. Dit was een geluk bij een ongeluk! Het had heel anders af kunnen lopen wanneer er een wedstrijd gaande was in het stadion met publiek op de tribunes.Hoe heeft dit kunnen gebeuren?


Dat is iets wat iedereen zich direct afvroeg. Om hier een goed beeld van te krijgen heeft de club AZ een ingenieursbureau ingeschakeld om onderzoek te verrichten naar de oorzaak. In het onderzoek is voor alsnog naar voren gekomen dat het door de zomerstorm zou kunnen komen welke over het land raasde en daarmee zorgde voor een extreme neerwaartse windbelasting waar de overkapping niet op berekend was. Ons inziens dienen de veiligheidsfactoren ervoor om in extreme situaties de hoofddraagconstructie overeind te houden.


Volgens onderzoek zijn de verbindingen van de dakspanten, zowel de boven- als onderspanten niet goed ontworpen. O.a. de lassen zouden niet sterk genoeg zijn geweest. Daarnaast was de constructie al vermoeid door eerdere stormen. Dit ontstaat door winddruk en windzuiging op de kapconstructie.


Dat er later zonnepanelen aan zijn gebracht op het dak heeft volgens het ingenieursbureau uit het onderzoek een beperkt effect gehad. Dit beïnvloed de constructie wel negatief.


Bovenstaande is de conclusie van het eerste onderzoek. De definitieve conclusie wordt in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht en zal dus niet lang meer op zich laten wachten.


Loop je als bezoeker risico bij het bezoeken van een stadion?


Als bezoeker ga je er vanuit dat alles op orde is wanneer je een stadion (openbaar gebouw) bezoekt. Je gaat er niet vanuit dat er iets in kan storten hetzij bezwijken. Toch blijkt deze vanzelfsprekendheid geen gegeven. Al zou dit natuurlijk wel zo moeten zijn. Men verwacht vooral niet dat dergelijke zaken in een land als Nederland kunnen gebeuren waar alles op het eerste gezicht in orde lijkt te zijn. Het is niet zo dat het nu niet veilig is om een stadion (of ander openbaar gebouw) te bezoeken. Alle gebouwen bestaan namelijk een andere constructie en materiaalgebruik en zijn daardoor niet met elkaar te vergelijken.Volgen er nu meer stadions die een onderzoek laten verrichten?


Wanneer er (in Nederland) iets gebeurt wat verregaande gevolgen had kunnen hebben wordt iedereen direct wakker geschud. Vooral de mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de veiligheid van een stadion. Het is jammer te constateren dat er vaak eerst iets ergs moet gebeuren voordat er actie ondernomen wordt. We hebben dan ook gemerkt dat er in de omgeving aanvragen kwamen voor een inspectie. Het zou goed zijn als een periodieke bouwkundige inspectie verplicht wordt. Hierdoor kunnen ongelukken, zoals deze, voorkomen worden en zijn mankementen op tijd zichtbaar.


Wat houdt een goede inspectie in?


Bij AMB Ingenieurs houdt het in dat er een aantal inspectiedagen op locatie worden ingepland. Er wordt allerlei materieel gebruikt (o.a. een hoogwerker met telescoop knik arm van 20 tot 40 meter) om de inspectie correct uit te kunnen voeren. Het stadion wordt hierbij zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde geïnspecteerd en van grondniveau tot boven op de dakconstructie. Het is van belang dat de verschillende soorten constructieve elementen worden geïnspecteerd. Zo is o.a. de kapconstructie met spanten en haar verbindingen van belang. Tevens mogen hangende onderdelen zoals geluidsboxen, heaters, verlichting, omroepspeakers, reclame-uitingen, beveiliging etc. uiteraard ook niet vergeten worden. AMB ingenieurs adviseert ten allen tijden een inspectie rapport te bespreken met de opdrachtgever om vervolgens een herstelplan op te gaan stellen. Om de opdrachtgever volledig te ontzorgen adviseert AMB ingenieurs een eindoplevering inclusief bewijsstukken zoals fotomateriaal waarmee het pand constructief veilig verklaard kan worden voor de geadviseerde termijn.Het zou een pré zijn als VROM een jaarlijkse gebouw inspectie verplicht stelt. De overheid draagt hiermee bij aan het veiligstellen van de gebouwen in Nederland. Preventieve inspecties kosten geld, echter zou dit in de verzekeringspremies een voordeel moeten bieden d.m.v. korting op de premie. Jaarlijks inspecteren voorkomt instorting, hoge kosten voor de verzekeringsmaatschappijen, letsel en daarmee ook veel onnodig leed.


 

Comments


bottom of page